اخبار کیمیاآرا

جلسه علمی ( ادوایزری بورد ) شرکت دارویی کیمیاآرا پیرامون داروی تینافاس درهتل پارسیان آزادی تهران

جلسه علمی (ادوایزری بورد) شرکت دارویی کیمیاآرا، پیرامون جایگاه داروی تینافاس ( تینیدازول ۵۰۰ میلی گرم )  در درمان بیماری های باکتریال واژینوزیس و تریکومونیازیس

ادامه مطلب »