مورنینگ بیمارستان امام خمینی تهران با موضوع بررسی درمان های بیماری نقرس

مورنینگ علمی در مورد بیماری نقرس و روش های درمان آن، روز چهارشنبه مورخ ۱۶ آذر سال ۱۴۰۱ در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد.

این مورنینگ با حضور اساتید محترم روماتولوژی :

  • آقای دکتر رضا نجفی زاده رئیس انجمن روماتولوژی
  • آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان
  • خانم دکتر شفیعه موثقی
  • خانم دکتر ترانه درمحمدی
  • خانم دکتر شیلا آقایانی
  • و رزیدنت های داخلی برگزار گردید.

طی این جلسه شیوع بیماری نقرس در ایران و جهان و نیز پروتکل های درمانی طبق آخرین گایدلاین های روماتولوژی و بررسی درمان های قوی و موثر از جمله فبوکسوستات توسط سرکار خانم دکتر رحیمی مشاور پزشکی مجموعه توضیح داده شد.

در ادامه این جلسه، اساتید محترم روماتولوژی در ارتباط با موضوع مطرح شده مقایسه اثربخشی و ایمنی مولکول فبوکسوستات و برتری آن نسبت به آلوپورینول در بیماران مختلف نقرس، به ویژه همراه با نارسایی مزمن کلیوی (CKD) و بیماری قلبی-عروقی (CVD) اظهارنظر کردند.

اخبار مشابه

مورنینگ گروه قلب و عروق بیمارستان چمران اصفهان با موضوع بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون

بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی و بررسی

ادامه مطلب ...