توضیحات

طريقه مصرف
استنشاقي ،کپسول سخت (کپسول استنشاقي)
موارد كاربرد:
اين دارو برای پیشگیری از آسم برونش ذکر شده است که ممکن است به دلیل حساسیت ، ورزش ، هوای سرد یا تحریک کننده های شیمیایی و شغلی به وجود آيد. کروموگلیکات سدیم از انتشار واسطه های واکنش آلرژیک حساس كه در سلول های ماست جلوگیری می کند.