شرکت کیمیا آرا یکی از زیرمجموعه های گروه اهران، قریب به یک دهه در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی کشور فعال می باشد. لازم به ذکر است این شرکت به عنوان یکی از 5 شرکت مجاز در ایران برای واردات مواد اولیه ، مواد واسط و بسته بندی و مواد اولیه دامی مجاز شناخته شده است. لیست نمایندگی های مواد اولیه داروهای دامی این شرکت به شرح زیر می باشد:

Jiangsu Sell Biochem

Jiangsu Sell Biochem logo

Qilu Inner Mongolia

Qilu Inner Mongolia logo