برگزاری مورنینگ علمی نارسایی‌های آنمی و کمبود منیزیم در بیمارستان مهدیه تهران

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ مورنینگ علمی توسط شرکت کیمیاآرا در بیمارستان مهدیه تهران برگزار گردید.

مورنینگ علمی با موضوع بررسی نارسایی های: آنمی ناشی از فقر آهن و نیز کمبود منیزیم در بدن و درمان‌های مربوطه توسط خانم دکتر رحیمی مشاور پزشکی مجموعه بیان شد.

در این جلسه علمی که با حضور اساتید محترم متخصص زنان و زایمان :

  • خانم دکتر شهرزاد زاده مدرس
  • خانم دکتر زهرا حیدر
  • خانم دکتر زهرا ناییجی و رزیدنت‌های زنان و زایمان برگزار شد.

 

میزان شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن، مکمل‌های آهن موجود در ایران جهت درمان این نارسایی و نیز جایگاه آهن‌های نسل جدید از جمله کربونیل آهن بررسی شد.

با ارزیابی فرمولاسیون‌های آهن مختلف موجود در ایران، مکمل آهن هموفیکس به علت دارا بودن کربونیل آهن و ویژگی‌های برتر آن از جمله آهن خالص، جذب بالا و عوارض گوارشی محدود به عنوان مکمل آهن مطلوب جهت تجویز برای بیماران در نظر گرفته شد.

در ادامه این جلسه علمی، عوارض شایع کمبود منیزیم و جایگاه مصرف مکمل منیزیم به ویژه در خانم های باردار و شیرده مورد ارزیابی قرار گرفت. که مکمل بونی مگز شرکت کیمیاآرا به دلیل فرمولاسیون منحصربه‌فرد از جمله ملح مطلوب سیترات، دوزاژ مناسب و نیز جذب بالای منیزیم و ویتامین ب ۶ که منجر به اثربخشی بالا و عوارض گوارشی پایین می‌شود، جهت مصرف بیماران و تکمیل دوره درمان حداقل ۳ ماهه مناسب می‌باشد.