جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

فوتریسین بی

آمفوتریسین بی برای بیمارانی که مبتلا به عفونت‌های قارچی بالقوه کشنده و پیشرفته هستند، تجویز می شود. این داروی نباید برای درمان عفونت‌های قارچی غیر تهاجمی مانند برفک دهان، کاندیدیازیس واژن و کاندیدیازیس مری در بیمارانی که شمارش نوتروفیل آنها طبیعی است، تجویز شود.

فوتریسین بی به طور ویژه برای درمان عفونت های قارچی بالقوه کشنده و خطرناک مانند :

  • آسپرژیلوزیس
  • کریپتوکوکوزیس
  • بلاستومایکوزیس آمریکای شمالی
  • کاندیدیازیس سیستمیک
  • کوکسیدیومایکوزیس
  • هیستوپلاسموزیس
  • زایگومایکوزیس

و عفونت‌های ناشی از گونه‌های کونیدیوبلوز و باسیدیوبولوز و اسپوروتریکوز تجویز می‌شود .