جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

پودر استنشاقی کرومال ٢٠ میلی گرم

پودر استنشاقی کرومال ٢٠ میلی گرم

طریقه مصرف کپسول استنشاقی کرومال

موارد کاربرد :

کروموگلیکات سدیم ٢٠ میلی گرم، برای پیشگیری از آسم ذکر شده است که ممکن است به دلیل حساسیت، ورزش، هوای سرد یا تحریک کننده‌های شیمیایی و شغلی به وجود آید.

کروموگلیکات سدیم ٢٠ میلی گرم، از انتشار واسطه‌های واکنش آلرژیک حساس در ماست سل‌ها جلوگیری می‌کند.