Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

تیکوسین ۲۰۰ میلی گرم

مورد / موارد مصرف دارو تیکوسین ۲۰۰ میلی گرم

این دارو در عفونت های گرم مثبت بالقوه خطرناک از جمله مواردی که با دیگر داروهای ضد میکروبی همانند پنیسیلین ها و سفالوسپورین ها قابل درمان نیستند، به کار می رود.

تیکوسین در معالجه عفونت های استافیلوکوکی جدی در بیمارانی که نمی توانند از پنیسلین ها و سفالوسپورین ها مصرف نمایند یا به این داروها پاسخ نمی دهند و یا بیمارانی که عفونت های استافیلوکوکی مقاوم به سایر آنتی بیوتیک ها را دارند، مفید می باشد .

اثر بخشی تیکوپلانین در عفونت های زیر مستند شده است :

  • عفونت های بافت نرم و پوست
  • عفونت های دستگاه ادراری
  • عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی
  • عفونت های مفاصل و استخوان
  • سپتی سمی
  • التهاب اندوکارد و التهاب پریتیونیت مرتبط با دیالیز صفاقی مداوم سرپایی .

تیکوسین ممکن است جهت پیشگیری ضد میکروبی در اعمال جراحی ارتوپدی که در معرض خطر عفونت های گرم- مثبت هستند نیز استفاده شود.