جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

انسانی

شرکت کیمیا آرا یکی از زیرمجموعه های گروه اهران، قریب به یک دهه در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی کشور فعال می باشد. لازم به ذکر است این شرکت به عنوان یکی از ۵ شرکت مجاز در ایران برای واردات مواد اولیه ، مواد واسط و بسته بندی و مواد اولیه انسانی مجاز شناخته شده است. لیست نمایندگی های این شرکت به شرح زیر می باشد.

 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :