جلسه مورنینگ مرکز قلب بیمارستان شهید مدنی تبریز

جلسه مورنینگ مرکز قلب بیمارستان شهید مدنی تبریز با موضوع نقش تیکاگرلور در درمان سندروم کرونر حاد و ارائه مطالعات بالینی با حضور اساتید محترم متخصص قلب و عروق :
اینترونشنیست : آقای دکتر سپرهم، آقای دکتر غفاری، آقای دکتر اصلان آبادی، آقای دکتر سهرابی
الکتروفیزیولوژیست : آقای دکتر عباس نژاد
اکوکاردیولوژیست : آقای دکتر خضرلو، خانم دکتر طوفان، خانم
دکتر جوانشیر
خانم دکتر شهلا مشگی (متخصص قلب و عروق)
آقای دکتر دانایی(جراح قلب)
آقای دکتر قرطاسی (رزیدنت ارشد) و دیگر رزیدنتهای قلب و عروق در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۰ در بیمارستان شهید مدنی تبریز برگزار گردید.