جلسه مورنینگ مرکز قلب بیمارستان شهید مدنی تبریز

جلسه مورنینگ مرکز قلب بیمارستان شهید مدنی تبریز با موضوع نقش تیکاگرلور در درمان سندروم کرونر حاد و ارائه مطالعات بالینی با حضور اساتید محترم متخصص قلب و عروق :

اینترونشنیست : آقای دکتر سپرهم، آقای دکتر غفاری، آقای دکتر اصلان آبادی، آقای دکتر سهرابی

الکتروفیزیولوژیست : آقای دکتر عباس نژاد

اکوکاردیولوژیست : آقای دکتر خضرلو، خانم دکتر طوفان، خانم

دکتر جوانشیر

خانم دکتر شهلا مشگی (متخصص قلب و عروق)

آقای دکتر دانایی (جراح قلب)

آقای دکتر قرطاسی (رزیدنت ارشد) و دیگر رزیدنت هایه قلب و عروق در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۰ در بیمارستان شهید مدنی تبریز برگزار گردید.

سایر اخبار