ادوایزری بورد داروی لپرنزو (اپلرنون) شرکت کیمیا آرا

جلسه علمی ( ادوایزری بورد ) شرکت کیمیا آرا , پیرامون جایگاه داروی لپرنزو (اپلرنون ۲۵ و ۵۰ ) در درمان نارسایی قلبی و هایپرتنشن در تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با حضور متخصصین جامعه قلب و عروق ایران و اساتید بزرگوار نفرولوژی اعم از:

  • دکتر قاسمی ( رئیس انجمن آترواسکلروز ایران)
  • دکتر سزاوار
  • دکتر نوید
  • دکتر ریاحی
  • دکتر شریف کاشانی
  • دکتر ارگانی
  • دکتر حاج احمدی
  • دکتر نادری
  • دکتر تقوی

و دکتر محمودی برگزار گردید…

در این جلسه جایگاه اصلی داروی لپرنزو ( اپلرنون ) در درمان نارسایی قلبی که کلاس یک می باشد و همچین اندیکاسیون آن در هایپرتنشن مورد بررسی قرار گرفت .

نظرات اساتید بر آن بود که مینرالوکورتیکوِئید آنتاگونیست ها در کنار مابقی داروهای موثر در نارسایی قلبی در خط اول درمان قرار دارند و تاثیر موثر بر جلوگیری از پیشرفت بیماری نارسایی قلبی دارند.

اخبار مشابه

مورنینگ گروه قلب و عروق بیمارستان چمران اصفهان با موضوع بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون

بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی و بررسی

ادامه مطلب ...