ژل بهداشتی بانوان بتادین ۳۰۰ میلی لیتر

این محصول حاوی سیستم منحصر به فرد سه گانه(Tricare) همراه با پروبیوتیک(Biolin) است که باعث پیشگیری از بروز عوارض ناخواسته ناشی از برهم خوردن pH  ناحیه ژنیتال می گردد.

5/5