دانوژن ۲۰۰ میلی گرم

دانوژن ۲۰۰ میلی گرم

دانوژن ۲۰۰ میلی گرم، تنها برند دانازول موجود در داروخانه های کشور می باشد.

موارد مصرف دانوژن ۲۰۰ میلی گرم :

  • درمان اندومتریوز
  • رفع بیماری فیبروکیستیک پستان، پستان درد، ژنیکوماستی
  • بهبود اختلالات قاعدگی

https://bit.ly/3qaGvax