Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

تیکوسین ۴۰۰ میلی گرم

این دارو در عفونت های گرم مثبت بالقوه خطرناک از جمله مواردی که با دیگر داروهای ضد میکروبی همانند پنیسیلین ها و سفالوسپورین ها قابل درمان نیستند، به کار می رود.

تیکوسین در معالجه عفونت های استافیلوکوکی جدی در بیمارانی که نمی‌توانند از پنیسلین ها و سفالوسپورین ها مصرف نمایند یا به این داروها پاسخ نمی دهند و یا بیمارانی که عفونت های استافیلوکوکی مقاوم به سایر آنتی بیوتیک ها را دارند، مفید می باشد.

اثر بخشی تیکوپلانین در عفونت های زیر مستند شده است :

  • عفونت های بافت نرم و پوست
  • عفونت های دستگاه ادراری
  • عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی
  • عفونت های مفاصل و استخوان
  • سپتی سمی
  • التهاب اندوکارد و التهاب پریتیونیت مرتبط با دیالیز صفاقی مداوم سرپایی .

تیکوسین ممکن است جهت پیشگیری ضد میکروبی در اعمال جراحی ارتوپدی که در معرض خطر عفونت های گرم- مثبت هستند نیز استفاده شود.