وبینار علمی با موضوع عفونتهای ژنیتالیا

وبینارعلمی با موضوع عفونتهای ژنیتالیا در زنان و جایگاه درمانی داروی تینافاس (تینیدازول ۵۰۰ میلی گرم) با سخنرانی اساتید بزرگوارانجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، خانم ها: دکتر نسیم سنجری، دکتر سهیلا امینی مقدم، دکتر شهناز احمدی، دکتر مریم کاشانیان با موضوع سخنرانی ایشان به ترتیب: مدیریت واژینیتها، مدیریت PID و آبسه توبو اوارین، مدیریت شوک سپتیک، جایگاه تینیدازول در درمان بیماری باکتریال واژینوزیس و تریکومونیازیس، در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

نتایج به دست آمده از سخنرانی خانم دکتر کاشانیان به شرح ذیل می باشد:

مولکول تینیدازول با برند تجاری تینافاس به علت ویژگی های آنتی باکتریال و آنتی پروتوزوایی قوی، تجویز به صورت سینگل دوز، عوارض جانبی کمتر و تاثیر ناچیز تینیدازول بر فلور طبیعی ناحیه ژنتیال، به عنوان گزینه دارویی انتخابی در درمان بیماری باکتریال واژینوزیس و تریکومونازیس و همچنین پیشگیری از عود مجدد بیماری به خصوص در بیماران مقاوم به داروی مترونیدازول در نظر گرفته شد.