سمپوزیوم Daily Cardiology با موضوع سندرم مزمن کرونر

سمپوزیوم Daily Cardiology با موضوع سندرم مزمن کرونر، مورخ جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حمایت علمی شرکت دارویی کیمیاآرا و معرفی مولکول تیکاگرلور(داروی برلور) برگزار خواهد شد.

برنامه در سه بخش برگزار خواهد شد که موضوع، ساعت و سخنرانان هر بخش به شرح زیر می باشد.

پنل اول: Diagnostic Pathway ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱. دکتر صنعتی، دکتر کیانی و دکتر حاج صادقی

پنل دوم: Optimal Medical Therapy ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ . دکتر امینیان، دکتر اسلامی و دکتر علیپور

پنل سوم: Revascularization ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ . دکتر عبدی، دکتر شیشه بر و دکتر سزاوار

برای ورود به این برنامه وارد لینک زیر شوید:

کلیک کنید

https://click-adgroup.com/events/b9xkb/Chronic-Coronary-Syndrome