حضور شرکت کیمیآرا در سمینار ماهانه کلینیک ابن سینا

با موضوع سخنرانی  در خصوص اثربخش و نقش داروی تینافاس در درمان عفونت‌های زنان اسفند ۹۹

اخبار مشابه

مورنینگ گروه قلب و عروق بیمارستان چمران اصفهان با موضوع بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون

بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی و بررسی

ادامه مطلب ...