جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان مدرس

جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان مدرس

با موضوع :

بررسی داروی تیکاگرلور ( جایگاه آن در سندرم کرونر) و اثرات داروی اپلرنون (لپرنزو) در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی در مطالعات بالینی.

 

جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان مدرس با موضوع بررسی اثرات داروی تیکاگرلور در درمان سندرم حاد و مزمن کرونر و برتری ملکول اپلرنون نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی.

با حضور اساتید محترم متخصص قلب و عروق

  • دکتر محمد حسن نمازی
  • دکتر سعید علیپورپارسا
  • دکتر عیسی خواهشی
  • دکتر وحید اسلامی
  • و رزیدنت های محترم

در بیمارستان مدرس در روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ برگزار گردید.

اخبار مشابه

مورنینگ گروه قلب و عروق بیمارستان چمران اصفهان با موضوع بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون

بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی و بررسی

ادامه مطلب ...