جلسه علمی متخصصین قلب و عروق استان کرمان با اسپانسری شرکت کیمیآرا

جلسه علمی متخصصین قلب و عروق استان کرمان با اسپانسری شرکت کیمیآرا

با موضوع

بررسی داروهای آنتی پلاکت در درمان سندرم کرونر حاد و مزمن

و بررسی درمان فشار خون مقاوم 

جلسه علمی متخصصین قلب و عروق استان کرمان با موضوع بررسی اثرات داروهای آنتی پلاکت از جمله تیکاگرلور در درمان سندرم کرونر حاد و مزمن و بررسی جایگاه ملکول اپلرنون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی

با حضور اساتید محترم متخصصین قلب و عروق

دکتر نوری، دکتر حیات بخش، دکتر ملک مطیع، دکتر یغمایی، دکتر ضیاالدینی، دکتر کهنوجی، دکتر فرود، دکتر کاظم علی، وکتر رحمانی، دکتر معصومی، دکتر مهیمی، دکتر بنی اسدی، دکتر فتحی، دکتر شادمانی، دکتر رشیدی، دکتر عظیم زاده، دکتر تاجدینی، دکتر شاکری، دکتر اسماعیلی، دکتر سالاری و دکتر یزدان پناه

در باغ بهرامی شهر کرمان در روز پنجشنبه ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ برگزار گردید.

سایر اخبار