برنامه علمی کت کنفرانس مرکز قلب تهران

برگزاری برنامه علمی کت کنفرانس مرکز قلب تهران با سخنرانی خانم دکتر رحیمی مشاور علمی شرکت کیمیاآرا با موضوع نقش مولکول تیکاگرلور در درمان سندروم حاد کرونر و بررسی مطالعات بالینی در تاریخ پنجشنبه ۳ تیرماه سال ۱۴۰۰.

در این جلسه علمی:

ویژگیهای برتر مولکول تیکاگرلور نسبت به کلاپیدوگرل از نظر اثربخشی و ایمنی در درمان سندروم حاد کرونر در بیماران مختلف با شرایط متفاوت از جمله بیماران با ریسک بالای ترومبوز بررسی شد.

این جلسه علمی، با حضور اساتید برتر مرکز قلب از جمله فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی:

  • دکتر مجتبی سالاری فر
  • دکتر حسن آقاجانی
  • دکتر محمد علیدوستی
  • دکتر علیرضا امیرزادگان
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی: دکتر یاسر جناب
  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی: دکتر احمد یمینی شریف، دکتر علی واشقانی فراهانی

برگزار شد.

سایر اخبار