کیمیا آرا

شرکت کیمیا آرا در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه اهران تأسیس گردید. از بدو تأسیس؛ شرکت کیمیاآرا در نظر داشته است تا موقعیت خود را در بازار دارویی به عنوان شرکتی قدرتمند در جایگاهی پیشرو تثبیت نماید.