جلسه علمی ( ادوایزری برد ) شرکت کیمیا آرا , پیرامون جایگاه داروی برلور (تیکاگرلور 90 و 60 ) در درمان بیماران سندروم حاد کرونر (ACS)

در تاریخ 9 بهمن سال 1399 با حضور اساتید بزرگوار و متخصصین جامعه قلب ایران برگزار شد.

در این جلسه جایگاه اصلی و ترجیح درمان با برلور (تیکاگرلور) در موارد متفاوت مورد بررسی قرار گرفت , که در نتیجه آن استفاده از برلور به دلیل مؤثرتر بودن و نداشتن عوارض بیشتر نسبت به داروهای دیگراز این رده ترجیح داده می شود و در خط اول درمان قرار میگیرد.