زبان ها

  • English
  • فارسی

آمفوتریسین بی

ترکیبات

هر ویال حاوی 50 میلی گرم  (USP) آمفوتریسین بی است 
 

 

شکل دارویی

 

بصورت پودر یخ خشک استریل برای آماده سازی

مورد / موارد مصرف دارو

آمفوتریسین بی اساسا بایستی برای بیمارانی که مبتلا به عفونتهای قارچی بالقوه کشنده و پیشرفته هستند، تجویز شود. این داروی قوی نباید برای درمان عفونتهای قارچی غیر تهاجمی مانند برفک دهان، کاندیدیازیس واژن و کاندیدیازیس مری در بیمارانی که شمارش نوتروفیل آنها طبیعی است ،تجویز شود.
فوتریسین بی به طور ویژه برای درمان عفونتهای قارچی بالقوه کشنده و خطرناک مانند : آسپرژیلوزیس و کریپتوکوکوزیس و بلاستومایکوزیس آمریکای شمالی وکاندیدیازیس سیستمیک وکوکسیدیومایکوزیس و هیستوپلاسموزیس و زایگومایکوزیس شامل موکور مایکوزیس ناشی از گونه های حساس بسیدیا و موکور و رایزوس و عفونتهای ناشی از گونه های کونیدیوبلوز و باسیدیوبولوز و اسپوروتریکوز تجویز میشود .