زبان ها

  • English
  • فارسی

کرومال

ترکیب دارو

سدیم کروموگلیکات یا سدیم کرومولین 20 میلی گرم ( Sodium Cromoglicate20 mg)

هر کپسول حاوی 20 میلی گرم پودر سدیم کرومولین ( BP) 

 

شکل دارویی

کپسول استنشاقی 20 میلی گرمی 

 

مورد / موارد مصرف دارو

کرومال جهت پیشگیری از آسم برونشیال ناشی از آلرژی ، ورزش ، هوای سرد یا تحریکات شیمیایی به کار می رود . این دارو آزادسازی واسطه های شیمیایی مولد التهاب نظیر هیستامین را از مست سل ها مهار می کند . همچنین از انقباض برونش ناشی از ورزش ، هوای سرد و محرک های شیمیایی جلوگیری می نماید .