زبان ها

  • English
  • فارسی

تیکوسین

ترکیبات

تیکوسین 200 ( Ticocin 200 )

تیکوپلانین 200 میلی گرم جهت تزریق

یک ویال حاوی 200 میلی گرم تیکوپلانین به صورت پودر خشک منجمد استریل  | 3 میلی لیتر آب مقطر استریل ( USP ) جهت رقیق سازی .

 

تیکوسین 400 ( Ticocin 400 )

تیکوپلانین 400 میلی گرم جهت تزریق

یک ویال حاوی 400 میلی گرم تیکوپلانین به صورت پودر خشک منجمد استریل | 3 میلی لیتر آب مقطر استریل ( USP ) جهت رقیق سازی .

 

 

 

 

 

شکل دارویی

پودر جهت تزریق به صورت عضلانی یا وریدی ( I.M. / I.V. ) 

مورد / موارد مصرف دارو

این دارو در عفونت های گرم مثبت بالقوه خطرناک از جمله مواردی که با دیگر داروهای ضد میکروبی همانند پنیسیلین ها و سفالوسپورین ها قابل درمان نیستند ، به کار می رود .
تیکوسین در معالجه عفونت های استافیلوکوکی جدی در بیمارانی که نمی توانند از پنیسلین ها و سفالوسپورین ها مصرف نمایند یا به این داروها پاسخ نمی دهند و یا بیمارانی که عفونت های استافیلوکوکی مقاوم به سایر آنتی بیوتیک ها را دارند ، مفید می باشد .
اثر بخشی تیکوپلانین در عفونت های زیر مستند شده است :
عفونت های بافت نرم و پوست ، عفونت های دستگاه ادراری ، عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی ، عفونت های مفاصل و استخوان ، سپتی سمی ، التهاب اندوکارد و التهاب پریتیونیت مرتبط با دیالیز صفاقی مداوم سرپایی .
تیکوسین ممکن است جهت پیشگیری ضد میکروبی در اعمال جراحی ارتوپدی که در معرض خطر عفونت های گرم- مثبت هستند نیز استفاده شود.