زبان ها

  • English
  • فارسی

اگزالی پلاتین

ترکیبات

اگزالی پلاتین 50mg/20ml جهت تزریق ( For Injection Oxaliplatin 50mg/20ml ) 

هر ویال حاوی 50 میلی گرم اگزالی پلاتین (ph.Eur ) می باشد 

پودر لیوفیلیزه استریل جهت تزریق پس از رقیق سازی

اگزالی پلاتین 100mg/50ml جهت تزریق ( For Injection Oxaliplatin 100mg/50ml )

هر ویال حاوی 50 میلی گرم اگزالی پلاتین (ph.Eur ) می باشد

پودر لیوفیلیزه استریل جهت تزریق پس از رقیق سازی

 

 

شکل دارویی

پودر جهت تزریق پس از رقیق سازی

مورد / موارد مصرف دارو

اگزالی پلاتین به صورت ترکیبی به همراه 5- فلوئورو اوراسیل تزریقی استفاده شده و جهت معالجه بیماران با کارسینوهای متاستائیک کولون یا رکتومی که در عرض 6 ماه درمان با ایرینوتکان و 5 – فلوئورو اوراسیل بولوس به عنوان مرحله اول درمان بیماری درمان نشده و یا مجددا عوذکرده است ، به کار می رود .