شرکت کیمیا آرا

شرکت کیمیاآرا در سال 1385 به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه اهران تأسیس گردید. از بدو تأسیس؛ شرکت کیمیاآرا در نظر داشته است تا موقعیت خود را در بازار دارویی به عنوان شرکتی قدرتمند در جایگاهی پیشرو تثبیت نماید. چشم انداز بلند مدت ما برپایه برآورده ساختن انتظارات تمامی شرکایمان: مشتریان، شرکای تجاری، کارکنان و جامعه بنا شده است. سبد کنونی محصولات کیمیاآرا مشتمل بر فرآورده های هورمونی، تنفسی، آنکولوژی، مکمل، آنتی بیوتیکی و سایر فرآورده های تخصصی است. شرکت کیمیاآرا به اعتلای خود بعنوان یک شرکت تجاری دارویی برترمتعهد و همواره در کوشش برای بهروزی دراین مسیر است. درحال حاضر شرکت کیمیاآرا نماینده برخی از شناخته شده ترین شرکت های دارویی جهان بوده و درحال توسعه فعالیت های خود در زمینه های تولیدی نیزمی باشد.

کیمیا آرا نشانی از تعهد به سلامت ایرانیان

Phone: +98 21 88 20 17 34 - 8

Fax: +98 21 88 20 17 39


P.O Box: 1518634868

Number 2, Navak St., Africa Ave., Tehran, Iran

e-mail: info@kimiara.com

تماس