انسانی

شرکت کیمیا آرا یکی از زیرمجموعه های گروه اهران، قریب به یک دهه در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی کشور فعال می باشد. لازم به ذکر است این شرکت به عنوان یکی از 5 شرکت مجاز در ایران برای واردات مواد اولیه ، مواد واسط و بسته بندی و مواد اولیه انسانی مجاز شناخته شده است. لیست نمایندگی های این شرکت به شرح زیر می باشد:

MSN Laboratories

.Unichem Labs

Piramal

CTX

 Concord Biotech

Hovione

(Eskayef(SKF

Virupaksha

Linnea SA

Precise Chemipharma

Indoco Remedies

SQM

.Auro Labs

Optimus

BEC Chemicals

Dishman Carbogen

Lake Chemicals

Symbiotica

Smilax

Bal Pharma

NobilusEnt

(Hysin(Imax

Saneca

Proventus

Laurus

K.A. Malle

Ifotam