اطلاعات بیشتر

نماینده پزشکی

 

شرح شغل:

– ارتقاء حرفه ای محصولات اختصاصی

– برنامه ریزی بازدید از پزشکان و داروخانه ها و نقطه فروش

– پوشش موثر برای به حداکثر استفاده از زمان برای بازدید از پزشکان و داروخانه ها و توزیع کنندگان محلی

– ایجاد روابط قوی با رهبران کلیدی و ایجاد نفوذ در بازار

– حداکثر دستاورد در قلمرو

– نظارت بر فعالیت های رقبا و در دسترس بودن محصولات خود

– بازديدها و بازخوردها از ناحيه به سرپرست گروه.

– پرونده: ۳ ماه

 

الزامات:

 

– زمینه های مرتبط با تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد در رشته های دارویی یا زیست پزشکی)

– تجربه دراین  زمینه می تواند یک مزیت باشد.

– ارائه خوب و مهارت های ارتباطی

– انگیزه و کار خوب تیمی

-مهارتهای ارتباطی عالی

– دانش خوب زبان انگلیسی

– دانش کارشناسی ارشد MS

– امکان سفر به داخل کشور در صورت نیاز

– قابلیت به اعمال زمینه و دسترسی به (پزشکان، داروخانه ها و توزیع کنندگان)

– ایده آل سن: ۲۵-۳۵

سرپرست یا سوپروایزرفروش

 

شرح شغل:

– برای نظارت بر فعالیت تیم فروش به منظور دستیابی به اهداف سالانه فروش  با توجه به بودجه هزینه های مورد توافق.

– رهبری و مربیگری نمایندگان فعالیت های علمی .

– نظارت بر فعالیت های تیم  فروش – مانیتورینگ سهام موجودی

– آموزش کارکنان در مورد نحوه رسیدگی به چالش های فروش دشوار و پیچیده.

– رسیدگی به شکایات مربوط به فروش

– برنامه ریزی و هدایت کارکنان، آموزش و ارزیابی عملکرد برای توسعه و کنترل نمایندگان علمی .

– تجزیه و تحلیل سوابق عملیاتی و گزارش به مدیران.

– تعیین برنامه

– نظارت بر فعالیت های فروش از طریق بازدید.

 

الزامات:

– دکتر پزشکی، دکتر داروخانه، دکتر دامپزشکی یا استاد رشته علوم زیست پزشکی.

– تجربه مربوطه ترجیحا در شرکت های داروسازی چند ملیتی

– زبان انگلیسی، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن

– مهارت های رایانه ای خوب مانند اکسل، پاورپوینت و ورد

-مهارت های ارتباطی خوب، مشتاق و پر انرژی، کار سخت، مهارت های مربیگری، کار گروهی